Crear empresa a Catalunya / Contractació
(Contractació indefinida)

Quadre de contractes indefinits

Tipus/models contractes Condicions treballadors Durada Temps Model Bonificacions/incentius
Indefinit ordinari
No específicament
Indefinida
Complet
Model propi establert
No se n'ha establert per a aquesta modalitat.
Foment contractació indefinida

Indefinida
Complet
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
Per a treballadors en exclusió social

Indefinida
Complet /parcial
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre

Indefinit bonificat per autònoms

Indefinida

Complet /parcial

Model propi establert

Bonificació Llei 55/1999. Si es compleixen els requisits, incentiu a la contractació indefinida Llei 63/1997

Indefinit a temps parcial

No específicament

Indefinida

Parcial

Model propi establert

Si es compleixen condicions de treballadors, possible bonificació Llei 55/1999 i incentiu Llei 63/1997

Indefinit fix discontinu


Fix discontinu
Model propi establert

Indefinit per a treballadors amb discapacitat
Condició de discapacitat
Indefinida
Complet /parcial
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
De substitució per anticipació edat de jubilació

Mínim 1 any
Complet
Model d'altres modalitats
Llei 43/2006 de 29 de desembre
Treball en grup
No específicament
Indefinida
Complet /parcial
Model d’altres modalitats
Possible aplicació d'altres bonificacions o incentius segons model i tipus que s'adopta
Treball a domicili
No específicament
Indefinida
Complet /parcial
Model d'altres modalitats
Possible aplicació d'altres bonificacions o incentius segons model i tipus que s'adopta

El contracte indefinit ordinari és el contracte celebrat per una durada il·limitada sense establir-se cap especificació sobre tipologia de treballador, bonificacions o temps de treball.

És el contracte concertat per realitzar obres o serveis amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l'activitat de l'empresa. L'execució, encara que limitada en el temps, té en principi una durada incerta però determinable.
Per conveni col·lectiu es poden identificar les tasques amb substantitivitat pròpia dins de l'activitat normal de l'empresa que es poden cobrir per mitjà d'aquest tipus de contracte.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal