Crear empresa a Catalunya / Contractació
(Contractació temporal)

Quadre de contractes temporals

Tipus/models contractes Condicions treballadors Durada Temps Model Bonificacions/incentius
Per a treballadors en exclusió social

Temporal
Complet /parcial
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
Temporal per obra o servei determinat
No específicament
Temporal
Complet /parcial
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
Eventual per circumstàncies de la producció
No específicament
Temporal
Complet /parcial
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
Interinitat
No específicament
Temporal
Complet /parcial
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
Relleu

Temporal
Complet /parcial
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
De substitució per anticipació edat de jubilació

Temporal
Complet
Model d’altres modalitats
Llei 43/2006 de 29 de desembre
Temporal treballadors amb discapacitat
Condició de discapacitat
Temporal
Complet /parcial
Model propi establert
Bonificacions i si es converteix a indefinit bonificacions per contractació indefinida. Llei 43/2006 de 29 de desembre
En pràctiques

Temporal
Complet /parcial
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
En formació

Temporal
Complet
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
En pràctiques i de formació per a treballadors amb discapacitat

Temporal
Complet /parcial
Model propi establert
Llei 43/2006 de 29 de desembre
Treball en grup
No específicament
Temporal
Complet /parcial
Model d'altres modalitats
Possible aplicació d'altres bonificacions o incentius segons model i tipus que s'adopta
Treball a domicili
No específicament
Temporal
Complet /parcial
Model d'altres modalitats
Possible aplicació d'altres bonificacions o incentius segons model i tipus que s'adopta

El contracte indefinit ordinari és el contracte celebrat per una durada il·limitada sense establir-se cap especificació sobre tipologia de treballador, bonificacions o temps de treball.

És el contracte concertat per realitzar obres o serveis amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l'activitat de l'empresa. L'execució, encara que limitada en el temps, té en principi una durada incerta però determinable.
Per conveni col·lectiu es poden identificar les tasques amb substantitivitat pròpia dins de l'activitat normal de l'empresa que es poden cobrir per mitjà d'aquest tipus de contracte.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal