Presentació

Entrepreneur ou professionnel individuel indépendant - formes juridiques  PDF

Société Civile - formes juridiques  PDF

Communauté de biens - formes juridiques  PDF

Société Coopérative - formes juridiques  PDF

Société Anonyme - formes juridiques  PDF

Société Collective - formes juridiques  PDF

Société en Commandite - formes juridiques  PDF

Société "Laboral" - formes juridiques  PDF

Société Limitée - formes juridiques  PDF

Société Limitée Nouvelle Entreprise - formes juridiques  PDF

Société Professionnelle - formes juridiques et formalités administratives  PDF

Société Coopérative - formalités administratives  PDF

Société Collective - formalités administratives  PDF

Communauté de biens - formalités administratives  PDF

Entrepreneur ou professional individuel indépendant - formalités administratives  PDF

Société Anonyme et Limitée - formalités administratives  PDF

Société Limitée Nouvelle Entreprise - formalités administratives  PDF

Société en Commandite - formalités administratives  PDF

Société "Laboral" - formalités administratives  PDF

Société Civile - formalités administratives  PDF

Impôt sur les Activités Économiques  PDF

Impôt sur les Sociétés  PDF

Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques  PDF

Obligations comptables  PDF


Les Cambres de Comerç de Catalunya, França i Andorra disposen d'un servei de creació d'empreses per tal d'ajudar als nous emprenedors, estimular la creació d'empreses i fomentar la creació de nous llocs de treball.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal