Documentació en francès

Entrepreneur ou professionnel individuel indépendant - formes juridiques  PDF

Société Civile - formes juridiques  PDF

Communauté de biens - formes juridiques  PDF

Société Coopérative - formes juridiques  PDF

Société Anonyme - formes juridiques  PDF

Société Collective - formes juridiques  PDF

Société en Commandite - formes juridiques  PDF

Société "Laboral" - formes juridiques  PDF

Société Limitée - formes juridiques  PDF

Société Limitée Nouvelle Entreprise - formes juridiques  PDF

Société Professionnelle - formes juridiques et formalités administratives  PDF

Société Coopérative - formalités administratives  PDF

Société Collective - formalités administratives  PDF

Communauté de biens - formalités administratives  PDF

Entrepreneur ou professional individuel indépendant - formalités administratives  PDF

Société Anonyme et Limitée - formalités administratives  PDF

Société Limitée Nouvelle Entreprise - formalités administratives  PDF

Société en Commandite - formalités administratives  PDF

Société "Laboral" - formalités administratives  PDF

Société Civile - formalités administratives  PDF

Impôt sur les Activités Économiques  PDF

Impôt sur les Sociétés  PDF

Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques  PDF

Obligations comptables  PDF


Proves documentació: Per contactar amb el Servei s'ha de dirigir a la seva Cambra i demanar pel Servei de Creació d'Empreses.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal