Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques

Les Cambres de Comerç de Catalunya i França li posen a disposició en aquesta pàgina web la normativa de totes les formes jurídiques perquè així pugui escollir la millor opció per a vostè. Si té algun dubte o necessita algun aclariment, els tècnics d'assessorament del servei de creació d'empreses de les Cambres Catalanes i/o Franceses li podran solucionar, al moment de rebre assessorament personalitzat.Forma jurídica

Factor Fonamental

Responsabilitat

Capital mínim

Socis mínims

Fiscalitat

 

Capital

Treball

Limitada

Il.limitada

 

 

 

Empresari Individual

 

 

0

1

IRPF

SCP, societat civil privada

 

 

0

2

IRPF

CB, comunitat de béns

 

 

Bé comú

2

IRPF

SL, SRL limitada
SL unipersonal

 

 

3.000 euros

2
1

IS-30% o 25%

SLNE, limitada Nova empresa

 

Mínim 3.012 euros

Màxim 120.202 euros

1

Màxim 5

IS-30% o 25% ajornable

SA anònima
SA unipersonal

 

 

 

60.000 euros

2
1

IS-30% o 25%

SLL, limitada laboral

 

3.000 euros

3 treb.

IS-30% o 25%

SAL, anònima laboral

 

 

60.000 euros

3 treb.

IS-30% o 25%

Comanditària simple

 

comandit.

col.lectiu

0

1 col.
1 com.

IS-30% o 25%

Comanditària per accions

 

comandit.

col.lectiu

60.101,21 euros

1 col.
1 com.

IS-30% o 25%

Col.lectiva

 

 

0

1 col.
1 ind.

IS-30% o 25%

SCCL, cooperativa

 

si s'indica

 

Mínim fixat en els estatuts

3 treb.

IS-20% o 10% (Esp.Protg).


Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal