Franquícies


El creixement imparable de la franquícia en els últims anys és inqüestionable. Les revistes especialitzades en economia tracten constantment el tema. Per altra banda, estan cada cop més de moda les fires de franquícia, com podem apreciar a les ciutat de Girona, Barcelona i sobretot a València on hi ha hagut en els últims sis anys més de deu congressos sobre la proliferació de la franquícia a Europa.

El codi Deontologic Europeu de la franquícia, establert per la European Franchise Federation al 1990 y subscrit per l´Asociacion Española de franquiciadores, defineix la franquícia com un sistema de comercialització de productes i/o serveis i/o tecnologies basat en la col·laboració estreta i continuada entre empreses jurídiques i financerament diferents i independents: el franquiciador i els seus franquiciats individuals. El franquiciador atorga als seus franquiciats el dret, i imposa l'obligació d'explotar una empresa amb conformitat al concepte del franquiciador.

El dret atorgat autoritza i obliga al franquiciat a canvi d'una contribució econòmica directa o indirecta, a utilitzar el distintiu i/o marca dels productes i/o serveis, el "Know- How" i els altres drets de propietat intel·lectual, sostinguts per la presentació continuada d'assistència comercial i/o tècnica, dins del marc i per la duració del contracte de franquícia escrit, pactat entre les parts, a tal efecte.

En definitiva, la franquícia és un acord entre dos empreses jurídicament i econòmicament independents mitjançant el qual, el franquiciador cedeix als seus franquiciats l'explotació d'un format complert de negoci a canvi d'una compensació econòmica.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal