Crear empresa a Catalunya / Tràmits
(Societat laboral)

1. Ìndex

2. Tràmits detallats de constitució

3. Tràmits necessaris davant d'hizenda per a posar en marxa l'activitat

4. Tràmits laborals

5. Tràmits locals

6. Inscripció de l'activitat en el registre industrial

7. Inscripció en determinats casos del local, finca o immoble on es realitza l'activitat al registre de la propietat

8. Patents i marques

9. Obligacions comptables més importants

10. Obligacions fiscals mes importants


 Documentació en PDF

En els següents apartats podrà trobar cada un dels tràmits per la legalització de la seva empresa en funció de quina segui la forma jurídica escollida.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal