Crear empresa a Catalunya / Tràmits
(Societat nova empresa)

1. Índex

2. Procés de constitució especifífic la SLNE

3. Tràmits necessaris davant d'hisenda per a posar en maraxa l'activitat

4. Tràmits laborals

5. Tràmits locals

6. Inscripció de l'activitat en el registre industrial

7. Inscripció en determinats casos del local, finca o immoble on es realitza l'activitat al registre de la propietat

8. Patents i marques

9. Obligacions comtables més importants

10. Obligacions fiscals més importants

11. Constitució de societats per via telemàtica


 Documentació en PDF

En els següents apartats podrà trobar cada un dels tràmits per la legalització de la seva empresa en funció de quina segui la forma jurídica escollida.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal