Crear empresa a Catalunya / Obligacions fiscals
(IAE)

1. Fet imposable

2. Subjecte passiu

3. Exempcions

4. Deute tributari

5. Simultaneïtat d'activitats

6. Situacions especials

7. Gestió de l’impost


 Documentació en PDF


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal