Crear empresa a Catalunya / Obligacions fiscals
(Impost de societats)

1. Característiques generals de l'impost

2. Base imposable

3. Quota íntegra

4. Quota líquida

5. Quota diferencial

6. Pagaments fraccionats

7. Gestió de l'impost

8. Incentius per a empreses de dimensió reduïda

9. Especial menció als preus de transferència


 Documentació en PDF


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal