Crear empresa a Catalunya / Obligacions comptables

1. La comptabilitat i el pla general comptable

2. Obligacions comptables per a societats mercantils i empresaris individuals amb un volum elevat de negoci

3. Obligacions comptables per a empresaris i professionals i entitats en règim d’atribució de rendes

4. Auditories de comptes


 Documentació en PDF

El Codi de Comerç (Art. 25) estableix que tot empresari haurà de portar una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que li permeti conèixer el patrimoni, els deutes, la situació financera, els resultats de l'explotació, el seguiment cronològic de les operacions mercantils o industrials, així com l'elaboració periòdica de balanços i inventaris.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal