Franquícies / Tipus de franquícia

1. Franquícia de producció:

És aquella en la que el franquiciador és el fabricant dels articles comercialitzats a l'establiment franquiciat i a mes és el propietari de la franquícia. Ex: Sabateries "Camper", Botigues "Don Algodón".

2. Franquícia de distribució:

Aquella en que el franquiciador actúa com a intermediari en les compres i selecciona productes que són fabricats per altres empreses, els distribueix a través dels seus punts de venda franquiciats en les condicions més favorables, obtenint així un cert avantatge comparatiu. Ex: Venda de vehicles, gasolineres.

3. Franquícia de serveis:

Consisteix en l'explotació d'un determinat servei, la fórmula del qual és propietat del franquiciador, i és aquest qui després la transmet als seus franquiciats. Ex: Assessorament fiscal, Ensenyança, Hosteleria, Lloguer de vehicles.

Aquest tipus de franquícia és la més abundant degut al seu gran desenvolupament i perspectives de creixement.

4. Franquícia industrial:

És aquella en la que el franquiciador cedeix al seu franquiciat la tecnologia i materies primeres necessàries per fabricar un determinat producte i posteriorment vendre'l al mercat. Ex: Iogurt Yoplait, Donuts.

5. Franquícia màster:

Consisteix en exportar una franquícia d'un país a un altre a través de la presència d'un màster franquiciat, al qual el franquiciador original li ha venut els drets de la seva franquícia perquè la desenvolupi en el país de destí.

El màster franquiciat és el gestor i responsable del desenvolupament i representació del franquiciador de forma exclusiva al seu país i serà l'encarregat de seleccionar els franquiciats i adaptar-los a les característiques específiques del país en que es desenvoluparan.

6. Franquícia còrner:

És aquella que es desenvolupa dins d'un establiment comercial, en la que existeix un espai franquiciat, que no és la totalitat del local.Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal