Franquícies / Com seleccionar la millor

1. Seleccionar la millor franquícia

Actualment, hi ha una gran oferta de franquícies de tot tipus de sectors, de totes les característiques i també xarxes de franquícia de molts països diferents.

Això és un bon signe de la bona situació d'aquest tipus de negoci però també ens pot fer eclipsar dels molts problemes que hi ha.

No tota persona està qualificada per qualsevol tipus de franquícia. L'objectiu d'aquest apartat és fer que cada empresari trobi el lloc que li correspon dins del món de la franquícia i que esculli l'opció de franquícia més adient per a la seva capacitat i personalitat.

El primer pas que hem de fer és informar-nos sobre:

-els avantatges que es deriven d'aquest acord i els seus inconvenients

-la normativa aplicable

-els drets que aquesta normativa ens atorga com a franquiciats

-els diversos sectors d'activitat que actualment fan servir aquest sistema a Espanya i a la resta del món.

Un cop estiguem totalment convençuts que la franquícia ens pot donar més avantatges que inconvenients i que és una via per reduir el risc de fracàs, haurem d'iniciar una autoanàlisi a fi de comprovar si tenim tots els requisits per ser un franquiciat. Preguntar-nos sobre la situació econòmica en què ens trobem, les característiques personals i les nostres aptituds.

Un cop decidit si volem entrar a formar part d'una franquícia, hauríem de reunir un conjunt d'informació que ens serà molt útil a l'hora de tirar endavant el projecte: el reglament que desenvolupa l'art. 62 de la Llei d'Ordenació del comerç minorista. Conforme amb aquest reglament, la informació que haurà de subministrar el franquiciador al franquiciat, amb una antelació de 20 dies mínims abans de la firma del precontracte o del contracte o entrega per part del futur franquiciador al franquiciat de qualsevol pagament, serà la següent:

Dades d'identificació del franquiciador
Documents a sol·licitar a la central franquiciadora


L'elecció d'una o altra xarxa de franquícia és un aspecte molt important pel futur franquiciat. L'objectiu és aconseguir integrar-se en una xarxa que s'adeqüi a les característiques personals del futur franquiciat amb la intenció de garantir l'èxit de l'empresa que es vol crear.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal